Spring til indhold

Hvad fokuserer regeringen på i de danske no deal-forberedelser?

Regeringens forberedelser af et no deal-scenarie sker på tværs af alle ministerier, undtagen Kirkeministeriet. På baggrund af den tværministerielle kortlægning har regeringen peget på tre hovedområder for forberedelserne. Det drejer sig konkret om håndtering af kontrol ved handel, ændringer i de generelle erhvervsvilkår samt rettighederne for danske og britiske borgere. Regeringen har oprettet tre tværministerielle klynger, der beskæftiger sig med de hovedområder, og som bidrager til den danske forberedelse af et no deal-scenarie.

Told og grænser

Et no deal-scenarie vil føre til en væsentlig forøgelse af omfanget af varer, som skal kontrolleres for overholdelse af det fælles EU-toldregelsæt samt visse andre indre markeds-regler, der kontrolleres ved grænsen. Det vedrører en række områder, lige fra ophavsret til kontrol med fødevarer, told og våben. For at sikre, at de danske myndigheder er klar til at foretage kontrollen med britiske varer, så der ikke opstår unødige forsinkelser ved handlen, ansættes ca. 50 medarbejdere i skatteforvaltningen. Samtidig bliver der løbende holdt øje med, om der kunne opstå flaskehalse i den øvrige kontrol i forbindelse med handlen til Storbritannien, der kunne lede til forsinkelser. Det betyder dog ikke, at der ikke kan opstå flaskehalse på den britiske side, som kan give udfordringer for danske virksomheder. Det vil de danske myndigheder ikke kunne ændre. Du kan læse mere om, hvad det kan få af betydning for din virksomhed her.

 

Erhvervsregulering

 

Varer og tjenesteydelser fra Storbritannien vil i et no-deal scenarie skulle håndteres af myndighederne som varer eller tjenesteydelser fra et hvert andet tredjeland. Det vil medføre en række ændringer i vilkårene for de danske virksomheder, der handler med Storbritannien, på alt fra kemikalier og medicin til tjenesteydelser og legetøj. Det betyder, at nogle virksomheder vil skulle søge om nye tilladelser, følge nye procedurer og meget mere. Derfor opstår der behov for vejledning og information på tværs af en række områder, så danske virksomheder kan forberede sig på, hvad et no deal-scenarie betyder for dem. Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed kan blive påvirket, og hvad I kan gøre her.

 

Borgernes rettigheder

 

I et no deal-scenarie vil britiske borgere i Danmark ikke længere være EU-borgere. Det vil som udgangspunkt medføre en række ændringer i deres rettigheder. Udsigten til et muligt no deal-scenarie har forståeligt nok gjort herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer bekymrede i forhold til deres fremtidige rettigheder. Derfor er det en prioritet for regeringen, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, behandles ordentligt.

 

I et no deal-scenarie vil regeringen derfor fremsætte et lovforslag, som skal etablere en midlertidig overgangsordning for herboende briter og deres familiemedlemmer. Med forslaget tilstræbes det midlertidigt at videreføre gældende rettigheder på opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt i Danmark den 29. marts 2019 efter EU-rettens regler om fri bevægelighed. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen. Herboende britiske statsborgere kan derfor stort set gøre, som de plejer, og skal ikke have et nyt opholdsdokument i den midlertidige overgangsordning. Endvidere videreføres stort alle eksisterende rettigheder for briter i Danmark på ydelsesområdet, uddannelsesområdet og området for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

 

Du kan læse mere om den danske overgangsordning her.


Samme usikkerhed gør sig selvsagt gældende for danske borgere bosat i Storbritannien. I et no deal-scenarie vil det være op til den britiske regering at tage stilling til, hvilke rettigheder danske statsborgere i Storbritannien skal have efter Brexit. Du kan læse mere om, hvordan du som dansk borger i Storbritannien kan blive berørt her.

 

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen