Spring til indhold

Britiske borgere i Danmark

Danmark sætter stor pris på de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark og bidrage til det danske samfund.

Udtrædelsesaftalen
Borgerrettighederne er en central del af udtrædelsesaftalen. Hvis der opnås enighed om hele aftalen, vil den regulere dine rettigheder som britisk borger bosat i Danmark. Det er vigtigt at understrege, at der endnu ikke er indgået en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og de resterende EU-medlemslande. De elementer i udtrædelsesaftalen, der i princippet er nået enighed om, træder ikke i kraft, før alle elementer i udtrædelsesaftalen er faldet på plads og godkendt i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet. Hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, vil Storbritannien forlade EU den 29. marts 2019 uden en udtrædelsesaftale (det såkaldte ’no deal-scenarie’).

Du kan læse mere om udtrædelsesaftalens betydning for dig på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her. Du kan også læse mere på Kommissionens hjemmeside her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind