Spring til indhold

Britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Hvis du ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelse af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet her i landet. Konsekvenserne afhænger af, om udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Du vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem. Hvis ikke udtrædelsesaftalen godkendes, vil bestemmelserne vedrørende britiske statsborgeres rettigheder i EU-medlemsstaterne ikke træde i kraft.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Det er en prioritet for regeringen, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, behandles ordentligt, og at de så vidt muligt skal kunne fortsætte det liv, som de har indrettet sig på i Danmark, og med de rettigheder, der fulgte af britisk EU-medlemskab.

Regeringen forventer i et no deal-scenarie at fremsætte et lovforslag, som skal etablere en midlertidig overgangsordning for herboende briter, grænsearbejdere i Danmark samt deres familiemedlemmer. For så vidt angår anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark vil den planlagte overgangsordning betyde, at alle borgere – uanset statsborgerskab – som senest den 29. marts 2019 har fået adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv på baggrund af britiske kvalifikationer, bibeholder retten til at udøve det lovregulerede erhverv. Overgangsordningen betyder også, at de, som endnu ikke har fået anerkendt deres britiske kvalifikationer – som er opnået senest den 29. marts 2019 – i overgangsperioden vil kunne søge om at få anerkendt deres kvalifikationer med henblik på varigt at kunne udøve erhvervet i Danmark efter de regler, der gælder for EU-borgere. Britiske kvalifikationer, der først er opnået efter den 29. marts 2019, vil derimod blive vurderet og anerkendt efter de regler, der gælder for kvalifikationer fra tredjelande. Endelig vil overgangsordningen betyde, at alle borgere, som senest den 29. marts 2019 er begyndt at levere en midlertidig tjenesteydelse her i landet på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, kan afslutte den pågældende tjenesteydelse.

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her eller kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Du kan også læse Europa-Kommissionens meddelelse til interessenter om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her.

KONTAKT

Uddannelses-og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
ufm.dk/le/brexit
kontaktpunkt@ufm.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

Uddannelses- og Forskningsministeriets Brexit-hjemmeside
Kommissionen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse