Spring til indhold

Ret til grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning

På Undervisningsministeriets område ønsker regeringen i et no deal-scenarie at videreføre alle eksisterende rettigheder for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og deres familiemedlemmer.

På Undervisningsministeriets område vil det betyde, at du som britisk statsborger, der opholder sig i Danmark inden udtrædelsesdatoen, fortsat vil have krav på ligestilling med danske statsborgere i forhold til erhvervsuddannelserne med hensyn til statstilskud, løntilskud, skolepraktikydelse og på grundskoleområdet i forhold til frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler med hensyn til statstilskud og i forhold til folkeskolen med hensyn til retten til modersmålsundervisning.

Du kan læse mere om konsekvenserne ved Brexit i forhold til grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside her.