Spring til indhold

Ret til videregående uddannelse og uddannelsesstøtte

Den danske regering planlægger en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Storbritannien inden Storbritanniens udtræden af EU. Overgangsordningen vil – hvis den bliver nødvendig – gennemføres ved en lov, der træder i kraft 30. marts 2019, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Overgangsordningen vil således være midlertidig og afvente, at Storbritanniens forhold til EU bliver afklaret.

Herboende britiske statsborgere, grænsearbejdere og deres familiemedlemmer vil med overgangsordningen fortsat have samme mulighed for at studere i Danmark, som de har haft hidtil i kraft af EU-retten. Det betyder, at der fortsat vil være ret til betalt uddannelse for briter bosat i Danmark inden udtrædelsesdatoen. Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU-borgere. Dette vil gælde for uddannelse under både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Der vil endvidere fortsat være samme ret til SU og andre uddannelsesstøtteordninger til uddannelse i Danmark og udlandet efter de regler, der gælder for EU- og EØS-borgere.

Du kan læse mere om videregående uddannelser og uddannelsesstøtteordninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og www.su.dk.

Du kan læse mere om konsekvenserne ved Brexit ift. retten til videregående uddannelse og uddannelsesstøtte på Uddannelses- og Forskningsministeriets Brexit-hjemmeside her.