Spring til indhold

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Brexit har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Økonomi- og indenrigsministeren har den 20. februar 2019 fremsat et lovforslag med henblik på at etablere en midlertidig overgangsordning på valgområdet for herboende britiske statsborgere. Den midlertidige ordning vil gælde, indtil noget andet træder i stedet for.
Overgangsordningen viderefører de gældende regler om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de britiske statsborgere, der den 29. marts 2019 har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Her kan du læse mere om, hvad Brexit betyder for din ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark som herboende britisk statsborger.