Spring til indhold

Køb og salg af tjenesteydelser til Storbritannien

Hvis din virksomhed eksporterer eller importerer tjenesteydelser til eller fra Storbritannien, vil briternes beslutning om at forlade EU få konsekvenser for din virksomhed. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enige om i aftalen.

Hvis der ikke kommer en aftale, vil Storbritannien kunne begrænse din virksomheds mulighed for midlertidigt at levere tjenesteydelser og for at etablere sig i Storbritannien. Din virksomhed vil samtidig kunne opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til det britiske marked. Du skal også være opmærksom på, at Storbritannien ikke længere vil være dækket af de fælles EU-momsregler. Du kan læse mere om, hvilke momsregler, der da vil gælde her.

Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan også gøre det vanskeligere for din virksomhed at medbringe danske medarbejdere til Storbritannien samt at få anerkendt dine medarbejderes kvalifikationer i Storbritannien. 

Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan ligeledes gøre det vanskeligere for din virksomhed at udveksle digitale tjenesteydelser og data mellem Danmark og Storbritannien.

Derfor anbefales det, at du efter Brexit løbende orienterer dig om relevante britiske krav til tjenesteydere, og i tvivlstilfælde kan du få yderligere information her.

Som tjenesteydelseseksporterende virksomhed kan du læse mere om anbefalingerne vedrørende arbejdskraft, selskabsstruktur, digitale tjenesteydelser og data. Derudover skal du også være opmærksom på, at Storbritannien kan lave andre regler for forbrugerbeskyttelse. Hold derfor løbende øje med de britiske forbrugerregler.

Du kan læse mere om generel handel med tjenesteydelser her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, såsom konkurrenceregler, statsstøtte, godkendelser m.m.

Brexit-tjeklisten

https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

 

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk
erst@erst.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk
kfst@kfst.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk
finanstilsynet@ftnet.dk

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk
sfs@dma.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
www.sik.dk
sik@sik.dk

Spørgsmål vedrørende told mv.

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/om-toldstyrelsen/kontakt/

Spørgsmål vedrørende moms mv.

Skattestyrelsen
Østbanegade 123
2100 København Ø
www.skat.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder og levende dyr

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn og landbrugsvarer med licenspligt

Yderligere information om import af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om eksport af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om import og eksport af planter, frø m.m. hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om optagelse på sortlisten hos Landbrugsstyrelsen

Spørgsmål vedrørende fisk

Fiskeripolitisk Kontor
Asiatisk Plads 2
1448 København K
http://um.dk/da/fiskeri/brexit/

Nyttige hjemmesider

Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind