Spring til indhold

Det fremtidige forhold

Det er forventningen, at det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU skal reguleres i en aftale. Aftalen skal bl.a. regulere handlen og det økonomiske samarbejde, når Storbritannien ikke længere er en del af EU og det indre marked.

Endvidere er det ambitionen for begge parter at etablere et tæt udenrigspolitisk partnerskab.

EU27 har tilbudt Storbritannien en ambitiøs frihandelsaftale, der går længere end nogen af EU’s andre frihandelsaftaler, samt et tæt udenrigs- og sikkerhedspolitisk partnerskab. Dette forslag hviler på en balance mellem rettigheder og pligter.

Der findes forskellige modeller for økonomisk tilknytning til EU: Fra EØS-landenes deltagen i det indre marked til mere klassiske frihandelsaftaler indgået med eksempelvis Japan og Canada. Fælles for disse tilknytningsmodeller er, at der er en balance mellem rettigheder og forpligtelser. Det vil sige, at jo dybere en adgang til EU’s indre marked et partnerland har, jo flere af EU’s regler skal partnerlandet efterleve.

Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien kan først finde sted, når Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Forhandlingerne vil derfor som udgangspunkt finde sted i en eventuel overgangsperiode frem til udgangen af 2020, der træder i kraft, såfremt man når til enighed om udtrædelsesaftalen. Men der forhandles allerede nu om en politisk erklæring, der skal vedlægges udtrædelsesaftalen og udstikke rammerne for disse kommende forhandlinger i overgangsperioden.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen