Spring til indhold

Ansvarlige myndigheder

Generelle spørgsmål:

Udenrigsministeriet

Juridisk Tjeneste

Asiatisk Plads 2

1448 København K

+ 45 33 92 06 29

um@um.dk

Indrejserestriktioner:

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

+ 45 33 14 88 88

politi@politi.dk

Beskæftigelsesministeriet

Center for jura, arbejdsret og internationale forhold

Ved Stranden 8

1061 København K

+ 45 72 20 50 00

bm@bm.dk

Indefrysning af finansielle midler:

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

+ 45 35 29 10 00

eksportkontrol@erst.dk

Sanktioner i forbindelse med anløb og ophold i havne:

Søfartsstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 31

2500 Valby

+ 45 72 19 60 00

sfs@dma.dk

Tilsynsmyndighed i forbindelse med sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikringer:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

+ 45 33 55 82 82

Våbenembargo samt sanktioner på militært udstyr til intern undertrykkelse:

Justitsministeriet

Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

+ 45 72 26 84 00

jm@jm.dk

Sanktioner på studie- og forskningsvirksomhed:

Uddannelses- og forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

+ 45 33 92 97 00

ufm@ufm.dk

Sanktioner på luftfartsfaciliteter, herunder sikkerhed og afvikling af luftarter:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

+ 45 72 21 88 00

info@tbst.dk 

Import-, eksport- og transportforbud af bl.a. guld, ædelmetaller, diamanter, råolie, petrokemiske produkter, tømmer og ædle træsorter, luksusvarer og overvågningsudstyr:

SKAT

Toldlovgivning

Østbanegade 123

2100 København Ø

+ 45 72 22 18 18

eksportkontrol@erst.dk

Toldstyrelsen

Slet Parkvej 1

8310 Tranbjerg J

+ 45 72 22 18 18

toldst@toldst.dk