Spring til indhold

Bilaterale frihandelsaftaler

EU-kommissionen forhandler på vegne af Danmark og EU’s øvrige 27 medlemsstater frihandelsaftaler mellem EU og lande uden for EU. EU’s bilaterale frihandelsaftaler supplerer de globale multilaterale frihandelsaftaler, som forhandles i Verdenshandelsorganisationen WTO.

Det primære formål med EU’s frihandelsaftaler er at forbedre adgangen for europæiske virksomheder til de vigtige markeder uden for EU til gavn for væksten i eksportsektoren. Aftalerne giver også europæiske forbrugere billigere varer og større udvalg.

Den nye generation af EU’s frihandelsaftaler er i forhold til traditionelle frihandelsaftaler meget omfattende. De moderne frihandelsaftaler inkluderer ikke blot afvikling af told, men også nedbringelse af ikke-toldmæssige barrierer inden for handel med varer og tjenesteydelser, der kan være endnu mere omkostningsfulde end told. Nedbringelse af barrierer kan f.eks. indebære, at EU og tredjelandet bliver enige om at benytte ensartede produktstandarder og/eller godkendelsesprocedurer – dog uden at gå på kompromis med EU’s høje beskyttelsesniveau.

Aftalerne medvirker også til at styrke de politiske relationer mellem landene, ligesom aftalerne bidrager til at styrke niveauet for bl.a. forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse ikke mindst i de lande, som EU indgår frihandelsaftaler med.

Derudover omfatter EU’s frihandelsaftaler ofte forbedret adgang til at foretage direkte investeringer, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og bedre adgang for udenlandske virksomheder til at deltage i offentlige udbud.

Den første af den nye generation af EU-frihandelsaftaler blev indgået med Sydkorea og har været anvendt siden 2011. Tilsvarende omfattende frihandelsaftaler er færdigforhandlede og trådt midlertidigt i kraft med følgende lande: Colombia, Ecuador, Peru, Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama), Ukraine, Moldova, Georgien og Canada. EU har også indgået omfattende handelspræference-aftaler med EFTA-landene Island, Norge og Schweiz og med bl.a. Egypten, Mexico, Sydafrika og Tyrkiet. Der er også forhandlet frihandelsaftaler på plads med Japan, Singapore og Vietnam, som dog endnu ikke er trådt i kraft. EU har siden 2014 forhandlet med Kina om en investeringsaftale. Hensigten er, at denne aftale skal skabe øget markedsadgang for europæiske investorer i Kina, især på det store marked for offentlige tjenesteydelser. Investeringsaftalen skal desuden erstatte de investeringsbeskyttelsesaftaler, som 27 af EU’s 28 medlemslande har med Kina.

EU har også indledt forhandlinger om nye frihandelsaftaler med flere andre lande, herunder Australien, New Zealand, Mercosur-landene og en række ASEAN-lande samt sydlige nabolande til EU.

Se en oversigt over forhandlingerne af EU's frihandelsaftaler her og læs mere om status på igangværende og afsluttede EU frihandelsaftaler her.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk