Spring til indhold

Danida Business Explorer

Der er store forretningsmuligheder i Verdensmålene. Derfor giver Danida Business Explorer tilskud til danske virksomheder som vil undersøge en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande. Projekter skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realiseringen af Verdensmålene.

Der er afsat 15 mio. kr. til nye projekter i 2018. Der er ansøgningsfrist to gange årligt, som annonceres her på siden.

Danida Business Explorer giver tilskud til en del af den danske virksomheds omkostninger i forbindelse med en undersøgelse af potentialet i et konkret projekt. Det maksimale tilskud er 50 % af de samlede faktiske omkostninger med et maksimum på 500.000 kr. Der gives ikke tilskud til generelle markedsundersøgelser og analyser, og det forudsættes derfor, at virksomheden allerede har identificeret en konkret forretningsmulighed.

Ansøgere skal opfylde et krav om minimum 1 mio. kr. i egenkapital, mindst 5 fuldtidsansatte og projektet skal falde inden for virksomhedens kernekompetencer. Der henvises til Guidelines 2017 for betingelser og vilkår.

Danida Business Explorer kan benyttes i lande med et BNI under USD 4.034 per indbygger (Verdensbankens grænse for Lower Middle Income Countries), hvor der er en dansk repræsentation. Danske virksomheder kan også søge tilskud til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde

Klik her for mere information om Danida Business Explorer ansøgningsformularer og vejledninger.   


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk