Spring til indhold

Danmark - Somalia: Landepolitikpapir 2015-2017

""

Resume

Somalia er et af verdens mest skrøbelige lande. Efter mere end 20 års konflikt fik landet i 2012 en ny regering og landet er så småt på vej ud af den langvarige skrøbelighed og gennemgår i øjeblikket en omfattende udvikling, hvor nogle regioner viser gradvise fremskridt mod en mere stabil og demokratisk statsdannelse . Det internationale samfund har anerkendt den nye regering og har med vedtagelsen af en landeaftale for Somalia, New Deal Compact for Somalia i 2013 indgået et samarbejde med regeringen indenfor både udvikling, sikkerhed og humanitær bistand. Aftalen cementerer et partnerskab mellem regeringen, Somalias befolkning og det internationale samfund. Vejen mod yderligere stabilitet og udvikling er dog stadig lang og tilbagegang vil kunne forventes inden for centrale områder såsom sikkerhed, god regeringsførelse, korruption og menneskerettigheder.

Stabiliseringen af og økonomisk og social udvikling i Somalia er afgørende for at opnå et mere stabilt Afrikas Horn og har samtidig betydning også for Europa og Danmark. Radikalisering, spredning af terrorisme og ukontrollerede migrationsstrømme til andre lande i regionen er en næsten daglig påmindelse om manglende stabilitet, den skrøbelige sikkerheds- og humanitærsituation. Det er afgørende, at de somaliske myndigheder, med støtte af det internationale samfund, bliver i stand til selv at håndtere disse udfordringer på en tilfredsstillende, balanceret og effektiv måde. I tråd hermed, er den overordnede vision for det danske engagement i de kommende år fortsat at støtte den somaliske befolkningen i at skabe et stabilt og fredeligt Somalia, der er i stand til at tage vare på sin egen sikkerhed - både i en national og regional kontekst - med det overordnede mål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i landet.

Danmarks støtte til Somalia de kommende tre år baseres på tre strategiske principper: 1) en bred funderet tilgang, hvilket bl.a. omfatter aktivt diplomati, politisk dialog, udviklingsbistand, fred- og stabilisering indsatser og humanitær bistand, 2) en tilgang tilpasset den aktuelle kontekst, 3) en balanceret tilgang mellem at yde støtte til den føderale regering og regionerne. Danmarks engagement vil tage udgangspunkt i landeaftalen Somali Compact og vil derved prioritere indsatsen på tre konkrete fokusområder; 1) statsopbygning med fokus på inklusiv politik, 2) sikkerhed og retssikkerhed og 3) reduktion af fattigdommen gennem opbygning af værdikæder. Danmark vil ligeledes sætte fokus på unge, særligt via uddannelse.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk