Spring til indhold

Annex 1: Nøgletal for Zimbabwe

Økonomiske nøgletal

Enhed

Nøgletal 

Kilde

 Befolkning  Million  13 WDR
 BNI per capita  USD  460 WDR
 Årlig økonomisk vækst - BNP  9,3 WB
Foreign Direct Investments   USD mio.  60 WDR
 Bruttonationalprodukt  USD mio.  7.474 WDR
 Økonomiske sektorer: tilføjet merværdi (% af BNP)    
     Landbrug  %  18 WDR
     Industri  %  29 WDR
     Servicefag  %  53 WDR
 Udviklingsbistand per indbygger  USD  59 WDR
 Udenlandsk gæld  USD mia. 9.018  IMF
 Udenlandsk gæld som % af BNP  %  121,3 IMF
 

Sociale nøgletal

   
 Befolkningsvækst (årligt gennemsnit)  %  0,2 WDR
 Forventet levealder  År  51,4 HDR
Børnedødelighed (antal dødsfald per 1.000 fødsler i løbet af de første fem år)  Antal  90  WDR
 Adgang til rent drikkevand (% uden adgang)  % 18  HDR
 Antal læger (per 100.000 indbyggere) Antal   2 HDR
 Befolkning mellem 15-49 år med HIV  %  14,3 WDR
 Alfabetisme (voksne) (forventes at falde kommende år) 92  WDR
 Andel af piger i forhold til drenge på grundskoleniveau  97 WDR
 Militærudgifter (procent af BNP)  %  1,3 WB
 

Data for menneskerettigheder og sikkerhed

     
 Menneskerettighedskrænkelser (1 er færrest menneskerettighedskrænkelser, 5 er flest menneskerettighedskrænkelser) Score (1-5)   4  HDR
 Mordrate (per 100.000)  Antal  8,7  HDR
 Politisk engagement (% som tilkendegav mening til officielle myndighedspersoner)  %  10  HDR
 Korruption (% som har været udsat for en bestikkelsessituation indenfor det sidste år)  %  33  HDR
 Opfattelse af sikkerhed  %  41  HDR
 Pressefrihed (en lav score indikerer mere pressefrihed)  %  46,5  HDR
           

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk