Spring til indhold

Annex 4: Zimbabwes Medium Term Plan 2011-2015

Zimbabwes Medium Term Plan 2011-2015 (MTP) er det centrale styringsdokument for den økonomiske og sociale udvikling i Zimbabwe. Planen beror på mandatet fra den globale politiske aftale om at sikre økonomisk stabilitet og vækst i Zimbabwe. Planen bygger på Short Term Emergency Recovery Programme (STERP, 2009) og den treårige plan Macroeconomic Policy and Budget Framework (STERP II). MTP fungerer som overordnet planlægningsdokument og angiver nationale prioriteter og investeringsprogrammer for den femårige periode 2011-2015.

MTP’s overordnede målsætning er at transformere økonomien, mindske fattigdommen, øge beskæftigelsen, sikre makroøkonomisk stabilitet og genskabe kapaciteten til at producere varer og serviceydelser på konkurrencemæssigt fordelagtige vilkår. MTP vil bygge videre på de fremskridt der er opnået siden igangsættelsen af STERP i marts 2009. Hovedmålet for MTP er at sikre at økonomien fortsat udviser bæredygtige vækstrater. Planen opererer med en målsætning om vækstrater på 7,1% for perioden 2011-2015.

MTP understreger den essentielle rolle for den private sektor, som lokomotiv for den økonomiske genopretning. For at sikre dette, er det nødvendigt at igangsætte omfattende reformer med henblik på at mindske risici for investorer og fremme Zimbabwe som en attraktiv destination for investeringer. Privatsektor-ledet økonomisk genopretning vil især blive sikret via aktivering af nøglesektorer såsom landbrug, fremstillingsindustri, minedrift, turisme, finanssektoren, infrastruktur samt med bidrag fra små og mellemstore virksomheder. Vigtige områder for bæredygtig vækst forudsætter adgang til kapital (herunder ved at sikre bedre samarbejde mellem finanssektoren og de produktive sektorer), introduktion af ny teknologi (herunder kommunikationsteknologi) og udvikling af videnbaserede industrier.

Et af nøgleområderne for MTP er sikring af betingelser, der kan fremme bæredygtig jobskabelse og fattigdomsreduktion. Planen er at sikre gennemsnitlige jobskabelsesrater på 6% per år. Derudover prioriteres social beskyttelse og marginaliserede gruppers mulighed for at tage ansvar for eget liv, styrket adgang til og brug af basale sundhedsydelser og visiterings faciliteter (100 procent i 2015), fremme af ligestilling mellem kønnene (i forhold til økonomiske, sociale og kulturelle forhold), bedre grunduddannelse samt beskyttelse af fattige og sårbare familier.

MTP’s succes vil bl.a. afhænge af en funktionel infrastruktur. Infrastruktur er afgørende vigtig i forhold til økonomisk genopretning og vækst. Vigtige prioriteter indenfor infrastruktur omfatter energi, vand og sanitet, transport, byggesektoren samt informationsteknologi.

God regeringsførelse er også et vigtigt element i en succesfuld gennemførelse af MTP. Samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer, den private sektor og myndighederne er af afgørende vigtighed for at sikre stærke institutioner og effektive offentlige serviceydelser. Formålet vil være at sikre god regeringsførelse i alle sektorer, private såvel som offentlige.
er at transformere økonomien, mindske fattigdommen, øge beskæftigelsen, sikre makroøkonomisk stabilitet og genskabe kapaciteten til at producere varer og serviceydelser på konkurrencemæssigt fordelagtige vilkår. MTP vil bygge videre på de fremskridt der er opnået siden igangsættelsen af STERP i marts 2009. Hovedmålet for MTP er at sikre at økonomien fortsat udviser bæredygtige vækstrater. Planen opererer med en målsætning om vækstrater på 7,1% for perioden 2011-2015.

MTP understreger den essentielle rolle for den private sektor, som lokomotiv for den økonomiske genopretning. For at sikre dette, er det nødvendigt at igangsætte omfattende reformer med henblik på at mindske risici for investorer og fremme Zimbabwe som en attraktiv destination for investeringer. Privatsektor-ledet økonomisk genopretning vil især blive sikret via aktivering af nøglesektorer såsom landbrug, fremstillingsindustri, minedrift, turisme, finanssektoren, infrastruktur samt med bidrag fra små og mellemstore virksomheder. Vigtige områder for bæredygtig vækst forudsætter adgang til kapital (herunder ved at sikre bedre samarbejde mellem finanssektoren og de produktive sektorer), introduktion af ny teknologi (herunder kommunikationsteknologi) og udvikling af viden-baserede industrier.

Et af nøgleområderne for MTP er sikring af betingelser, der kan fremme bæredygtig jobskabelse og fattigdomsreduktion. Planen er at sikre gennemsnitlige jobskabelsesrater på 6% per år. Derudover prioriteres social beskyttelse og marginalisede gruppers mulighed for at tage ansvar for eget liv, styrket adgang til og brug af basale sundhedsydelser og visiterings faciliteter (100 procent i 2015), fremme af ligestilling mellem kønnene (i forhold til økonomiske, sociale og kulturelle forhold), bedre grunduddannelse samt beskyttelse af fattige og sårbare familier.

MTP’s succes vil bl.a. afhænge af en funktionel infrastruktur. Infrastruktur er afgørende vigtig i forhold til økonomisk genopretning og vækst. Vigtige prioriteter indenfor infrastruktur omfatter energi, vand og sanitet, transport, byggesektoren samt informationsteknologi.

God regeringsførelse er også et vigtigt element i en succesfuld gennemførelse af MTP. Samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer, den private sektor og myndighederne er af afgørende vigtighed for at sikre stærke institutioner og effektive offentlige serviceydelser. Formålet vil være at sikre god regeringsførelse i alle sektorer, private såvel som offentlige.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk