Spring til indhold

Danske initiativer mod korruption

Danidas arbejde med at bekæmpe korruption foregår på flere niveauer

Den danske bistandsforvaltning vedrører de opgaver, som varetages direkte af Danida. Her er det Udenrigsministeriet og repræsentationerne der varetager arbejdet med for at forebygge korruption internt i den danske bistandsforvaltning. Forvaltning af den danske udviklingsbistand bliver løbende kontrolleret og kvalitetssikret af Udenrigsministeriets kontor for kvalitetssikring og økonomistyring af udviklingsbistanden (KFU).

Partnernes forvaltning vedrører bekæmpelse af korruption efter at pengene er udbetalt til en modtager i partnerlandene, til en multilateral organisation eller til en NGO eller civilsamfundsorganisation. Med andre ord de situationer, hvor Danmark ikke længere har direkte kontrol med pengene. Der er de seneste år kommet mere fokus på at bruge modtagerlandes egne systemer til at gennemføre aktiviteterne. Det fremmer modtagerens ejerskab over aktiviteterne og fremmer bæredygtighed. 

Partnerlandenes kamp mod korruption vedrører den overordnede, generelle kamp mod korruption i partnerlandene, gennem målrettet støtte til specifikke institutioner eller lignende, der kan synliggøre korruption og sikre, at der følges konsekvent op på mistanke. Det kan for eksempel ske ved deltagelse i dialogen om udformningen af en national anti-korruptionsstrategi, støtte til reform af retsvæsenet, støtte en fri presse eller opbygning af kapacitet i landets rigsrevision. Disse indsatser forsøger overordnet set at reducere korruption i samfundet.

Donorsamarbejde vedrører bekæmpelse af korruption igennem en række fælles initiativer fra bistandsdonorer. I fællesskab overvåges organisationers arbejde med at opdage korruption og deres opfølgning på mistanke om korruption. 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk