Spring til indhold

Ansøgningsfrister 2017

For Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er der tre årlige ansøgningsrunder.  Støtte til rejser og til besøg fra et udviklingsland kan søges løbende

Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen:


Mandag den 18. september 2017 inden midnat. Bevillingsudvalget træffer beslutning den 2. og 3. november 2017

Ansøgningsfrister 2018:

Mandag den 5. februar 2018 inden midnat. Udvalgsmøde den 8. marts 2018

Mandag den 9. april 2018 inden midnat. Udvalgsmøde den 24. maj 2018

Mandag den 17. september 2018 inden midnat

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier:

Der er løbende ansøgningsfrister, men der skal påregnes en sagsbehandlingstid på en måned fra modtagelse af ansøgning til bevilling/afslag.

I særligt hastende tilfælde, hvor der opstår en akut situation i et udviklings-/vækstland, kan sagsbehandlingstiden være kortere. Det anbefales at sende en orienterende mail til asemik@um.dk.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk