Spring til indhold

Civilsamfundspuljen

Civilsamfundspuljen er finansieret af Udenrigsministeriet og administreres af CISU - Civilsamfund i Udvikling - i Århus efter et særligt sæt retningslinjer, som afspejler Civilsamfundsstrategiens principper og mål. Medlemskab af CISU er ikke et krav for at modtage støtte gennem Civilsamfundspuljen.

Civilsamfundspuljen støtter danske folkelige foreningers samarbejde med lokale partnere i udviklingslandene. Puljen er en fleksibel støtteform, som er tilpasset de frivillige foreningers arbejdsform uden at gå på kompromis med kvaliteten i projekterne.

Civilsamfundspuljen har tre årlige ansøgningsfrister og støtter udviklingsprojekter op til 5 mio. kr., partnerskabsindsatser op til 500.000 kr. samt Fælles færdiggørelse op til 75.000 kr. Organisationer, der har en større projektportefølje (enten i Civilsamfundspuljen eller fra Danidas enkeltbevilling), kan ligeledes søge Program.

Yderligere information om retningslinjer, ansøgningsformater o.l. fremgår af CISUs hjemmeside (følg link nederst på denne side). Her findes desuden CISUs kursus- og mødeprogram.

CISU administrerer desuden Puljen for Klima og Miljø til danske civilsamfundsorganisationers indsatser i partnerskaber i Syd.

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk