Spring til indhold

Forskningsinstitutioner og tænketanke

Udenrigsministeriet samarbejder med forskningsinstitutioner og tænketanke i Danmark og i vores prioritetslande. Formålet med samarbejdet er for det første at opbygge forskningskapacitet i udviklingslandene og for det andet at skabe ny viden, som kan være med til at afhjælpe udviklingsproblemer i prioritetslandene.

vietnam

Danmark støtter landbrugsforskning som her forskning i ris ved Cuu Long Delta Rice Research Institute i Vietnam.
Foto: Jørgen Schytte

Den danske støtte til udviklingsforskning sker gennem en række modaliteter.

Gennem de såkaldte FFU-projekter støtter udenrigsministeriet forskningsprojekter, der bygger på et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningsinstitutioner i vores prioritetslande. FFU-projekter kan dels være drevet af danske forskningsinstitutioner (nord-drevet) og dels af forskningsinstitutioner i prioritetslandene (syd-drevet). Projekterne vurderes i konkurrence af Forskningsfagligt Udvalg (FFU), der indstiller udvalgte projekter til finansiering. FFU-projekter har typisk en varighed på fem år og et budget på op til 10 mio.kr.

Gennem Building Stronger Universities (BSU) programmet støtter udenrigsministeriet opbygning af langvarige og strategiske partnerskaber mellem universiteter i Danmark og i forskningsmiljøer i vores prioritetslande. Programmet styrker universiteterne i Danmarks prioritetslande og deres kapacitet til at foretage forskning af høj kvalitet. Aktiviteterne omfatter bl.a. støtte til udvikling af forskningspolitik og-strategier, ph.d.-skoler, udvikling af forskningskoncepter, forbedring af kvalitetssikring af forskning, forbedring af biblioteker og systematisering og opgradering af videnskabelige publikationer.

Udenrigsministeriet støtter også internationale forskningsinstitutioner, f.eks. inden for landbrugs- og sundhedsforskningen og inden for samfundsvidenskaberne. Støtten til internationale forskningsinstitutioner fases ud med udgangen af 2016.

Du kan læse mere om FFU-projekter, BSU-programmet, støtten til internationale forskningsinstitutioner samt FFU på: Danida Research Portal      


Strategisk ramme for dansk støtte til udviklingsforskning, 2014-2018

Den strategiske ramme for dansk støtte til udviklingsforskning, 2014-2018, er blevet godkendt af Udenrigsministeren. Formålet med strategien er at guide prioritering og allokering af dansk støtte til udviklingsforskning. Foruden at guide Udenrigsministeriet, vil strategien også understøtte dialogen med interessenter i prioritetslande så vel som i Danmark.

Den strategiske ramme har forholdt sig til reviews og evalueringer af Danida-støttede udviklingsforskningsaktiviteter, især den nyligt foretagne evaluering af Danida-støttet forsking i landbrugs- og naturressourceforvalting (2013), og andre danske og internationale erfaringer og interessenter. En offentlig høring af interessenter i Danmark og flere prioritetslande i september-november 2013 gav værdifult input til processen.

Den strategiske ramme kan downloades i menuen i højre side, dog kun på engelsk.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Kontakt

Lars Christian Oxe

Chefkonsulent

Evaluering af bistanden

 

Tlf. 33 92 10 85

(laroxe@um.dk)