Spring til indhold

Partnerskabsaftaler

Som led i udrulningen af den humanitære strategi, har Udenrigsministeriet indgået partnerskabsaftaler med en række danske og internationale humanitære partnere.

Fra 2010 er der blevet indgået flerårige strategiske partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og folkelige humanitære organisationer.

Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne  omfatter midler fra bilateral bistand og humanitær bistand og vil være genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring. Her vil der særligt blive fokuseret på organisationernes evne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte. Indsatserne vil hovedsageligt fokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarks partnerlande. 

Der er indgået strategiske partnerskabsaftaler med Adra, Caritas, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Red Barnet, Mission Øst og med FNs børnefond (UNICEF), FNs befolkningsfond (UNFPA) og FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).