Spring til indhold

Prioritetsplaner

Regeringen fremlægger hvert år, sammen med finanslovsforslaget, publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter”.

Regeringen fremlægger her sine udviklingspolitiske prioriteter for 2018. Danmarks udviklingssamarbejde er et konkret og synligt bidrag til det medansvar, som Danmark påtager sig for verdens udvikling, og Danmark lever som et af de få lande i verden op FN’s målsætning om at give 0,7 procent af BNI til verdens fattigste. I publikationen fremhæver regeringen hovedbudskaber i sit finanslovsforslag for 2018 for udviklingssamarbejdet. Ligeledes indeholder publikationen tabeller over prioriteringen af midlerne i 2018-2021.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk