Spring til indhold

Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

Udenrigsministeriet udgav i oktober 2013 "Fælles om en bedre verden - Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde.

Det udviklingspolitiske landskab har ændret sig markant de senere år, og fremover vil Danmarks indflydelse på verden i stigende grad komme til at gå gennem et stærkt og samlet EU. På trods af sin størrelse nyder Danmark stor respekt for sit udviklingssamarbejde og har gode erfaringer med at opnå indflydelse i EU.

Danmarks strategiske ramme Fælles om en bedre verden stiller skarpt på tre områder, hvor Danmark kan være med til at gøre en markant forskel gennem EU på udviklingsområdet:

  1. EU som global kraft for menneskerettigheder
    EU skal tænke menneskerettigheder ind i alle relationer og politikker med udviklingslande via en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling. For ved at se på menneskerettigheder som både et mål og et middel kan der arbejdes med de grundæggende årsager til fattigdom.
  2. EU som stabil partner i skrøbelige stater
    EU skal udfolde sit fulde potentiale både med at forebygge konflikter, skabe sikkerhed og opbygge stabile og legitime stater. Danmark spiller allerede en vigtig rolle i forhold til skrøbelige stater. EU’s engagement skal styrkes og samspilseffekterne EU’s politikker skal i endnu højere grad udnyttes.
  3. EU som motor for bæredygtig vækst og beskæftigelse
    EU skal prioritere grøn vækst og inklusiv beskæftigelse som nøgle til fremgang og forudsætning for bæredygtig udvikling. EU skal gøre sin indflydelse gældende i internationale forhandlinger, så udvikling, miljø og klima tænkes sammen. Det handler også om at skabe en retfærdig udnyttelse og anvendelse af naturressourcer og adgang til fødevarer.

Indflydelse og resultater

Resultaterne af EU’s udviklingssamarbejde skal gøres mere tydelige. Danmark vil være bevidst om EU’s komparative styrker og svagheder. Der skal fokuseres skarpere på, hvor et styrket EU-samarbejde gavner Danmark. Danmark vil søge indflydelse ved at bidrage til politikformulering og udmøntning både på hovedstadsniveau og på landeniveau, ved at styrke alliancer til relevante aktører og ved strategisk placering af danske medarbejdere i Bruxelles og på EU’s delegationer.
På denne måde kan Danmark være ambitiøs i samarbejdet i EU på udviklingsområdet.

""
Photo Credit: European Commission DG ECHO

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk