Spring til indhold

Fælles tilgange og instrumenter

Danmark har en klar interesse i at indtænke EU-samarbejdet mere strategisk i vores egen udviklingspolitik – både på tværs af sektorer og i forhold til vores egne bilaterale og multilaterale indsatser. Det forudsætter, at Danmark er i stand til at påvirke processer, procedurer og gennemførelsen i EU-samarbejdet.

Danmark vil fokusere sine ressourcer for at sikre mest mulig indflydelse, bl.a. ved at opprioritere dialogen og samarbejdet på landeniveau, deltage i fælles analyser og initiativer og sekundere medarbejdere til strategiske indsatsområder i EU’s institutioner og delegationer.

Danmark vil særligt fokusere på tre tilgange og instrumenter:

  1. Fælles resultater gennem sammenhængende politikker

  2. Fælles analyser og programmering

  3. Budgetstøtte, ejerskab og ansvarlighed

Disse komplementerer og konkretiserer indsatserne i de tre overordnede strategiske prioritetsområde.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk