Spring til indhold

Skat, moms og told - EUs indre marked

I forhold til online eksport er det vigtigt at være sig bevidst at forskellige produktkrav kan forekomme i aftagerlandet. Derfor bør du være informeret om told, kvoter eller tekniske handelshindringer. I EU er der mange fælles standarder, men der kan være undtagelser, ligesom der er forskellige momssatser.

Skat og Moms

Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private, og om handlen er med andre EU-lande eller lande uden for EU. Du kan tjekke momsreglerne for din online eksport her.

Hvornår skal jeg registrere min virksomhed i andre EU-lande?

Hvis din virksomhed sælger varer bliver du registrerringspligtig hvis fjernsalget overstiger modtagerlandets beløbsgrænse for fjernsalg eller omfatter punktafgiftspligtige varer.

Selvom din virksomhed ikke overstiger beløbsgrænsen for fjernsalg, kan du stadig vælge af blive momsregistreret i et andet EU-land og dermed beregne moms med modtagerlandets momssats og angive moms til told-og skattemyndigheder i modtagerlandet. Dette kan være en fordel hvis momssatsen i modtagerlandet er lavere end i Danmark, for er din virksomhed ikke momsregistreret i et andet EU-land, skal du pålægge dansk moms, som er en af de højeste i EU, i forbindelse med salg til forbrugerne i landet.

Selv om salget til ét EU-land overskrider beløbsgrænsen i det pågældende land, medfører det ikke, at virksomheden bliver registreringspligtig i de øvrige EU-lande da hvert land behandles særskilt.

Du kan finde mere information om de enkelte landes præcise beløbsgrænser her.

 

Sælger din virksomhed visse punktafgiftspligtige varer (alkohol og alkoholholdige drikkevarer, forarbejdet tobak og energiprodukter) som fjernsalg, skal du altid momsregistreres i modtagerlandet. Nærmere information om punktafgifter findes her.

For salg af tele- og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester, herunder digitale ydelser såsom download af software, apps, streaming af musik eller film, der sælges til private forbrugere i EU gælder særlige momssatser. De danske myndigheder håndterer denne moms ved registrering af din virksomhed for One Stop Moms hos SKAT og alternativt skal din virksomhed registreres i hvert enkelt modtagerland. For at læse mere om One Stop Moms klik her.

For mere information omkring registreringspligt i andre EU lande klik her.

Derudover kan EU's Points of Single Contact (Kvikskranker) kontaktes for spørgsmål ift. at registrere en virksomhed i et andet EU/EØS-land. De besvarer også spørgsmål vedrørende salg af serviceydelser i andre EU/EØS-lande.

 

Hvordan med tilbagebetaling af moms betalt i udlandet?

Som dansk momsregistreret virksomhed kan du normalt få tilbagebetalt moms af varer og tjenesteydelser, som er købt og eventuelt forbrugt i andre lande i forbindelse med momspligtige aktiviteter.

Betingelser for tilbagebetaling:

  • Virksomheden må ikke have haft momspligtig omsætning i det pågældende land i den periode, som refusionsansøgningen vedrører
  • Virksomheden må ikke have været momsregistreret i det pågældende land i ansøgningsperioden
  • Det samlede ansøgte refusionsbeløb skal overstige bagatelgrænsen i det på gældende land
  • Varerne eller ydelserne skal være købt til virksomhedens brug
  • Varerne eller ydelserne skal være fradragsberettigede i salgslandet

Momsreglerne kan variere fra land til land, og det er landet, hvor varerne/ydelserne er købt, som afgørende, hvilke regler der gælder for den pågældende momsrefusion.

For at søge om tilbagebetaling af moms på varer og ydelser købt i et andet EU-land, skal ansøgningsskema udfyldes i TastSelv Erhverv.

Vil du vide mere om tilbagebetaling af moms betalt i andre EU-lande klik her.

         

Told

Inden for det indre marked gælder der fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser, og derfor skal der ikke betales told ved køb eller salg af varer inden for EU's grænser.

 

Handelsrestriktioner

Det er ydermere vigtigt at være opmærksom på handelsrestriktioner som må forekomme som følge af sanktioner der er vedtaget af FN og EU overofr lande (regeringer), virksomheder, organisationer eller personer. Sanktioner kan rumme mange forskellige elementer i form af f.eks. herunder handelsrestriktioner, visum- eller rejseforbud og finansielle restriktioner. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en liste over gældende sanktioner.   

 

For yderligere spørgsmål om toldsatser og satser for importmoms i diverse lande samt handelsrestriktioner kan du rette henvendelse til Eksportteknisk Rådgivning på mail: eksportteknik@um.dk . Eksportteknisk Rådgivning er en del af Eksportrådet og hører derfor under Udenrigsministeriet.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet