Spring til indhold

Skat, moms og told - uden for EU

I forhold til online eksport er det vigtigt at være sig bevidst at forskellige produktkrav kan forekomme i aftagerlandet. Derfor bør du være informeret om told, kvoter eller tekniske handelshindringer.

Skat og Moms

Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private, og om handlen er med andre EU-lande eller lande uden for EU. Du kan tjekke momsreglerne for din online eksport her.

Hvornår skal jeg registrere min virksomhed i udlandet?

Ved online eksport til lande uden for EU skal virksomheden være eksportørregistreret inden eksportstart, hvilket kan gøres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Ved registrering som eksportør får din virksomhed samtidig et EORI nummer hvilket er nødvendigt for at kunne eksportere til andre lande.

Hvordan med tilbagebetaling af moms betalt i udlandet?

Som dansk momsregistreret virksomhed kan du normalt få tilbagebetalt moms af varer og tjenesteydelser, som er købt og eventuelt forbrugt i andre lande i forbindelse med momspligtige aktiviteter.

Betingelser for tilbagebetaling:

  • Virksomheden må ikke have haft momspligtig omsætning i det pågældende land i den periode, som refusionsansøgningen vedrører
  • Virksomheden må ikke have været momsregistreret i det pågældende land i ansøgningsperioden
  • Det samlede ansøgte refusionsbeløb skal overstige bagatelgrænsen i det på gældende land
  • Varerne eller ydelserne skal være købt til virksomhedens brug
  • Varerne eller ydelserne skal være fradragsberettigede i salgslandet

Momsreglerne kan variere fra land til land, og det er landet, hvor varerne/ydelserne er købt, som afgørende, hvilke regler der gælder for den pågældende momsrefusion.

For at søge refundering af moms på varer og ydelser købt i lande uden for EU skal du søge direkte hos det pågældende lands skattemyndigheder. Ansøgningsskema kan rekvireres via landets ambassade i Danmark eller hos landets skattemyndigheder.

 

Told 

I forhold til at betale told, skal dette betales i modtagerlandet medmindre varens værdi ligger under bagatelgrænsen. Du kan finde en liste over reglerne omkring told i forskellige lande her.

Handelsrestriktioner

Det er ydermere vigtigt at være opmærksom på handelsrestriktioner som må forekomme som følge af sanktioner der er vedtaget af FN og EU overofr lande (regeringer), virksomheder, organisationer eller personer. Sanktioner kan rumme mange forskellige elementer i form af f.eks. herunder handelsrestriktioner, visum- eller rejseforbud og finansielle restriktioner. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en liste over gældende sanktioner.   

For yderligere spørgsmål om toldsatser og satser for importmoms i diverse lande samt handelsrestriktioner kan du rette henvendelse til Eksportteknisk Rådgivning på mail: eksportteknik@um.dk . Eksportteknisk Rådgivning er en del af Eksportrådet og hører derfor under Udenrigsministeriet.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet