Spring til indhold

Organisation

Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme.

 

Eksportrådet i København

Den overordnede koordination og udvikling af Eksportrådets indsats foregår fra Udenrigsministeriet i København. 80 procent af Eksportrådets ansatte sidder imidlertid på ca. 90 repræsentationer i mere end 60 lande med konkret virksomhedsrådgivning. De veksler desuden, som alle Udenrigsministeriets øvrige medarbejdere, mellem tjeneste i udlandet og i København, således at de konstant har fingeren på pulsen angående udviklingen i dansk erhvervsliv.

Eksportrådet består af 4 kontorer:

Strategi, Policy og Kvalitet (SPK)

Kontoret varetager en række tværgående opgaver, herunder ansvar for strategi, policy, eksportfremstød, globale ressourcer samt kvalitet og videndeling. Derudover beskæftiger kontoret sig med en række opgaver i relation til Udenrigsministeren og Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg.

Kontoret for Strategi, Policy og Kvalitet kan kontaktes på tlf. 3392 0821.

Eksportfremme og Kunderelationer (KUR)

Kontoret står for den direkte kontakt til små og store danske virksomheder, der ønsker at få løst konkrete internationaliseringsopgaver af Eksportrådet. Herudover varetager enheden udviklingen af tilskudsprogrammer, herunder de særlige programmer for små og mellemstore virksomheder samt gratisydelser - hotline. Derudover beskæftiger kontoret sig med Global Public Affairs.

Kontoret for Eksportfremme og Kunderelationer kan kontaktes på tlf. 3392 1479

Handelspolitik og Udenrigsøkonomisk Analyse (HPA)

Kontoret står for udviklingen og gennemførelsen af Danmarks handelspolitik. Kontoret hjælper endvidere danske virksomheder med at håndtere handelspolitiske problemstillinger og eksporttekniske spørgsmål, herunder toldregler og CSR (ansvarlig forretning). Derudover beskæftiger kontoret sig med analyse af udenrigsøkonomiske problemstillinger. Læs mere om handelspolitik.

Kontoret for Handelspolitik og Udenrigsøkonomisk Analyse kan kontaktes på tlf. 3392 0821

Invest in Denmark og Innovation (INDK)

Kontoret har ansvar for tiltrækning af udenlandske investeringer og de danske innovationscentre i udlandet. Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Læs mere på www.investindk.com. Innovationsindsatsen har til formål at skaffe danske virksomheder adgang til ny forskning, viden, teknologi, netværk og markeder i udlandet. 

Kontoret for Invest in Denmark og Innovation kan kontaktes på tlf.  3392 1397

Eksportrådet ude

Globaliseringen indebærer ikke blot, at kommercielle muligheder bliver globale – konkurrencen om at udnytte dem bliver det også. Det handler derfor i stigende grad om at have ”antennerne ude” dér, hvor det sker, og når det sker. 

Eksportrådet er via Udenrigsministeriets netværk af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer til stede på alle væsentlige eksportmarkeder over hele verden. Blandt andet består vores netværk af 90 repræsentationer i 64 lande - direkte til rådighed for erhvervslivet.

I samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er tre innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley, Shanghai og München blevet etableret. Innovationscentrene har til formål at styrke forskning og innovation i Danmark.  Eksportrådet skal give danske virksomheder og forskningsmiljøer adgang til udenlandsk viden, teknologi, netværk, kapital og markeder. Små og mellemstore virksomheder kan modtage tilskud til rådgivning på de danske innovationscentre.

 
Forankringen i Udenrigsministeriet giver samtidig mulighed for at yde totalrådgivning om politiske, økonomiske og kommercielle forhold.


Globalt netværk – lokal ekspertise
Over 80 procent af Eksportrådets medarbejdere opererer ude i verden – direkte på eksportmarkederne. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte og typisk indbyggere fra det pågældende land.

De lokalansattes indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold kombineret med de udsendte medarbejderes indgående kendskab til dansk erhvervsliv skaber et solidt udgangspunkt for at levere eksportrådgivning, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.

Blandt vores 250 eksportrådgivere i udlandet findes både generalister og specialister - herunder eksperter inden for vigtige danske eksportområder som grøn teknologi, sundhed og fødevarer. Rådgiverne besøger med jævne mellemrum Danmark, og virksomheder overalt i landet kan få individuelle besøg med henblik på at undersøge eventuelle eksportmuligheder.

Eksportrådets ledelse

Ledelsen pr. 1. august 2015:

Lars Thuesen
Direktør for Eksportrådet og strategi 

Lars Thuesen indgår samtidig i Udenrigsministeriets koncernledelse. 

Susanne Hyldelund
Chef for Eksportrådet 

Jon Thorgaard
Chef for Strategi, Policy og Kvalitet 

Berit Basse
Chef for Eksportfremme og Kunderelationer 

Steen Hommel
Chef for Invest in Denmark og Innovation  

Jakob Brix Tange  
Chef for Handelspolitik og Analyse

 

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet