Spring til indhold

Priser og forretningsbetingelser

Priser og forretningsbetingelser på Eksportrådets rådgivningsydelser.

Eksportrådets rådgivningsydelser koster normalt 935 kr. pr. time (pr. 1. januar 2016).

Mere detaljerede oplysninger om de gældende gebyrbestemmelser findes på Retsinformation: Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Vejledning til den gældende bekendtgørelse kan læses her.

Eksportrådets generelle forretningsbetingelser kan læses her.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet