Spring til indhold

Møbler og Design

Godt design bliver et stadigt vigtigere middel til at klare sig godt i den internationale konkurrence. Design kan gøre produkter og serviceydelser mere attraktive for kunder og brugere, så de kan bære en højere pris ved at differentiere sig fra konkurrenterne med nye egenskaber, værdier og kendetegn.

Design som begreb dækker over flere forskellige discipliner som kommunikationsdesign, digitalt design, produktdesign, indretningsdesign, mode- og tekstildesign, interaktionsdesign og servicedesign. Samtidig er nye metoder blevet en integreret del af designfaget.

Designbranchen i Danmark er kendetegnet ved en lang række små og mindre designvirksomheder. Møbelbranchen består af ca. 250 virksomheder, og dansk møbelindustri beskæftiger ca. 9.100 personer. Møbeleksporten for 2013 udgjorde 13 mia. kr. svarende til 105 % af produktionen. Norge er i dag Danmarks største eksportmarked, og herefter følger Tyskland, Sverige, Frankrig og England. I top 10 på dansk møbeleksport er udelukkende europæiske markeder repræsenteret med undtagelse af USA.

Danske møbler afsættes gennem en lang række forskellige kanaler: salg til indkøbs- og butikskæder, salg til individuelle møbelhandlere, salg via agenter, kontraktsalg til møbleringsprojekter, detailsalg via franchisebutikker og internetsalg.

Det kræver dog en særlig indsats for at få de møbel- og designbranchen til at eksportere mere til både eksisterende markeder og nye vækstmarkeder. Eksportrådet har derfor en 2 strenget strategi med både at hjælpe virksomheder ud på nærmarkeder og vækstlommer i Europa samt at implementere en offensiv vækstmarkedsstrategi, der suppleres med strategier for Brasilien, Rusland, Indien, Kina samt Next 11 lande Sydkorea, Sydafrika og Tyrkiet.

Regeringens vækstplan indeholder derfor bl.a. initiativer til at:

  • Bæredygtig arkitektur, mode og design styrkes, bl.a. gennem ny grøn omstillingsfond
  • Internationalt fyrtårn etableres for dansk byudvikling, arkitektur og design i København
  • Design skal indgå i samfundspartnerskaber om innovation
  • Markedsføring af Danmark som førende arkitektur-, mode- og designnation, herunder Danmark søger værtskab for World Design Capital
  • Flere udenlandske virksomheder og investeringer tiltrækkes på designområdet
  • Ny tænketank skal styrke udvikling og innovation i den danske møbelbranche

Eksportrådet er involveret i både arbejdet med implementeringen af Vækstteamets prioriteter og tilforordnet Design- og Arkitektur Initiativets planer frem mod 2015.

Om Eksportrådets sektorfaglige indsats

Eksportrådet har inden for de seneste år prioriteret de kreative industrier som en af fem strategiske sektorer på linje med fødevarer, sundhed og grøn energi. Udover vores medarbejdere i København har vi i øjeblikket ca. 20 sektorspecialiserede rådgivere indenfor møbler og design placeret på udvalgte markeder globalt, som tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser i form af bl.a. partnersøgninger, eksportfremstød, delegationsbesøg og pressearrangementer. I 2013 udførte Eksportrådet 1080 opgaver for virksomheder inden for de kreative erhverv svarende til 24 % af Eksportrådets samlede aktivitet.

Eksportrådet organiserer fælles eksportfremstød, som især er gode instrumenter indenfor sektorer med mange mindre virksomheder, som design- og møbelbranchen er eksponent for. For eksempel gjorde det danske eksportfremstød i Milano, DANISH LIVING ROOM med deltagelse af ca. 25 designvirksomheder i 2012, et stort og positivt indtryk i forbindelse med verdens vigtigste messe for møbler og design. Og som gentages i endnu større målestok i april 2013.

Herudover organiserer og gennemføres indgående delegationer og koordinerede aktiviteter på dansk grund for besøgende fra udlandet. Eksempelvis når japanske indkøbere eller canadiske indretnings-arkitekter er på ”design tour” i Danmark for at øge kendskabet til danske design- møbelprodukter.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet