Spring til indhold

Udenrigsministeriets privatlivspolitik for abonnenter på nyheder og pressemeddelelser

Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger til det formål at udsende pressemeddelelser og/eller nyheder fra UM.dk og Via Ritzau. Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Udenrigsministeriet indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyheder og/eller pressemeddelelser til dig som abonnent.

Udenrigsministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Dit navn eller navn på virksomhed eller organisation (kun ViaRitzau)
  • Den e-mailadresse, som du har indtastet
  • Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager

De indsamlede oplysninger anvendes til at udsende nyheder og pressemeddelelser og føre statistik over brugen af nyhedsmailsystemet.

Udenrigsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere.

Hvis Udenrigsministeriet ikke modtager din samtykkeerklæring, vil ministeriet ikke kunne imødegå dit ønske om at abonnere på den ønskede service.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Du kan kontakte Udenrigsministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Udenrigsministeriet
Att. : ”Databeskyttelsesrådgiver”
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: dpo@um.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Udenrigsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en række oplysninger om ministeriets behandling af dine oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Udenrigsministeriet herefter kun behandle dine personoplysninger med dit samtykke, medmindre formålet med behandlingen er at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Udenrigsministeriet må dog fortsat opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udenrigsministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket i bunden af nyhedsmailen.. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Udenrigsministeriet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men du vil i givet fald få besked herom.

Oplysninger om klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Accept
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Udenrigsministeriet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.

Læs også Udenrigsministeriets privatlivs- og cookiepolitik

 

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Jake Lillethorup Mahs
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk