Spring til indhold

Europa og Nordamerika

Center for Europa og Nordamerika varetager Danmarks interesser i EU, Norden og Nordamerika. 

Ansvarsområder og centrale samarbejdspartnere:
 • EU-landene
 • EU’s nabolande mod nord, øst og sydøst
 • Færøerne, Grønland og Arktis
 • USA og Canada

Herudover beskæftiger centret sig med politik og koordination i forhold til flere regionale samarbejdsfora. Det er her centrets vigtigste rolle at sikre, at Danmarks interesser bliver bedst muligt varetaget.

På EU-området har centret ansvaret for den generelle europapolitik, koordinationen i forhold til EU’s politik på de enkelte fagområder samt EU’s udvidelse og naboskabspolitik.

I forhold til samarbejdet i Norden varetager centret det nordiske og nordisk-baltiske udenrigspolitiske samarbejde og yder sekretariatsfunktion for Ministeren for Nordisk Samarbejde og Nordisk Råd.

Centret håndterer den danske udviklingsbistand til landende i øst og sydøst gennem det danske naboskabsprogram.

Yderligere er centret også ansvarlig for Danmarks deltagelse i Arktisk Råd.      

Centerchef:

Centerchef Carsten Grønbech-Jensen, tlf. 33 92 04 67, EUNA@um.dk

Kontorer:

 • Arktis og Nordamerika, Arktisk ambassadør Hanne Fugl Eskjær,
  Tlf. 33 92 03 75, ana@um.dk
 • Europæisk Naboskab, kontorchef Lars Bo Møller 
  tlf. 33 92 05 33, lamoll@um.dk  
 • Europapolitisk kontor, kontorchef Søren Jacobsen
  Tlf. 33 92 06 64, eup@um.dk
 • EU-Koordination og Nordisk samarbejde, kontorchef Jesper Fersløv Andersen,
  Tlf. 33 92 00 42, ekn@um.dk