Spring til indhold

Protokollen

Protokollen varetager forbindelsen til udenlandske diplomatiske repræsentationer akkrediteret til Danmark og Internationale Organisationer i Danmark og står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af indgående besøg

Opgaver og ansvarsområder

  • Udenlandske diplomaters registrering i Protokollen og ophold i Danmark, såvel vedr. bilaterale ambassader som Internationale Organisationer.
  • Spørgsmål vedrørende Wienerkonventionen og værtskabsaftaler med Internationale Organisationer.
  • Honorære konsuler.
  • Kongehusets officielle rejser.
  • Praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af statsministerens og udenrigsministeriets ministres indgående officielle besøg.
  • Dekorering af udlændinge og danskere i udlandet.

Protokolchef

Michael Zilmer-Johns, tlf. 33 92 15 17, pro@um.dk

Viceprotokolchef

Astrid Ruge, tlf. 33 92 15 25, pro@um.dk

Enheder

    • Besøgsenheden, konsul Bettina Pedersen, tlf. 33 92 15 23, pro@um.dk
  • Diplomatenheden, konsul Per Ivar Johansen, tlf. 33 92 09 42, pro@um.dk
  • Tværgående (særligt vedr. udenlandske diplomaters forhold i Danmark), chefkonsulent Stefan Kovacs, tlf. 33 92 09 02, pro@um.dk