Spring til indhold

Trade Council

Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som primært har fokus på at skabe vækst og beskæftigelse for Danmark.

Der er fire hovedområder i Trade Council's arbejde:
 • Eksportfremme
 • Investeringstiltrækning
 • Innovation
 • Handelspolitik

Trade Council sikrer dermed en entydig forankring af ministeriets viden, kompetencer og opgaver på det kommercielle område, ligesom det forankrer det økonomiske diplomati på tværs af Udenrigsministeriet.

Konkret løser Trade Council opgaver for og rådgiver danske virksomheder inden for eksport, internationalisering, innovation, handelspolitik og investeringsfremme, og bistår desuden udenlandske virksomheder, der påtænker at etablere sig i Danmark.

Trade Council varetager endvidere bl.a. den generelle handelspolitik, økonomisk analyse samt en lang række eksportfremstød for danske virksomheder.

Trade Council fokuserer på en fortsat opgradering og professionalisering af det kommercielle arbejde i Udenrigsministeriet, som bl.a. foregår i tæt samarbejde med de danske repræsentationer og handelskontorer, men også gennem netværk i og uden for Danmark, forskningsinstitutioner, erhvervsorganisationer samt den øvrige centraladministration og andre offentlige myndigheder.

Direktør for Trade Council:

Susanne Hyldelund, tlf. 33 92 01 47, TC@um.dk   

Trade Council hotline tlf. 33 92 05 00, kur@um.dk

Kontorer:

 • Strategi, Policy og Kvalitet, kontorchef Jon Thorgaard,
  Tlf. 33 92 01 41, spk@um.dk
 • Investeringsfremme og Innovation, kontorchef Steen Hommel,
  Tlf. 33 92 02 71, indk@um.dk
 • Kunderelationer og Eksportfremme, kontorchef Berit Basse,
  Tlf. 33 92 18 39, kur@um.dk
 • Handelspolitik & Analyse, kontorchef Søren Kelstrup,
  Tlf. 33 92 14 35, hpa@um.dk