Spring til indhold

Colombia

Danmark åbner en ambassade Bogota i Colombia i 2014

Derfor åbner Danmark en ambassade i Colombia

  • Colombia er økonomisk en af de vigtigste spillere i Latinamerika. Landet har en meget åben økonomi, er på vej til at blive regionens tredjestørste økonomi efter Brasilien og Mexico med et stort marked på 46 millioner indbyggere, og der er et stort potentiale for dansk erhvervsliv. En handelsaftale mellem EU og Colombia er netop trådt i kraft.
  • Den politiske forsoning/konfliktløsning i landet er på rette kurs og når den interne konflikt i Colombia er bilagt, vil landet blive en vigtig politisk aktør i regionen, som Danmark har interesse i at have en tæt dialog med.
  • Den danske ambassade vil kunne assistere det stigende antal danske virksomheder med interesse i Colombia til at etablere sig på det nye marked og bidrage til at styrke den politiske dialog med landet.

Det nuværende danske engagement i Colombia:

  • Økonomi: I 2012 steg den danske eksport til Colombia med 57 pct. Vareeksporten udgjorde i 2012 659 mio. kr. - særligt medicin og farmaceutiske produkter samt maskiner og maskintilbehør.
  • 27 danske virksomheder er etableret i Colombia.
  • Potentiale for øget turisme fra Danmark, når den interne konflikt er bilagt.
 

Baggrund

Colombias præsident Santos har siden sin tiltræden i august 2010 lagt afstand til sin forgænger gennem en langt mere dialogorienteret tilgang både udenrigs- og indenrigspolitisk og har forbedret relationerne til stort set alle latinamerikanske lande. Den politiske situation i landet er imidlertid præget af den årtier lange interne væbnede konflikt med oprørsgrupperne FARC/ELN, som bidrager til en fortsat vanskelig sikkerheds- og menneskerettighedssituation i landet.

Indenrigspolitisk har Santos påbegyndt sociale reformer, og han har indledt fredsforhandlinger med guerillabevægelsen FARC, hvor der er opnået enighed om to vanskelige elementer i en kommende aftale, men der udestår fortsat en række punkter. En aftale mellem regeringen og FARC vil få stor betydning for landets udviklingsmuligheder.

Colombia er fortsat et af de mest ulige lande i Latinamerika. Indkomstuligheden i Colombia er også et symptom på den ulige fordeling af jord, hvor mere end 60 procent af landdistrikternes jord ejes af 0,4 procent af jordejerne. Dette strukturelle problem har ingen let politisk løsning og kan tage årtier at få løst, men er af stor betydning også for at sikre en fredelig udvikling i landet. Kampene mellem regeringen og guerillabevægelserne har resulteret i, at staten ikke har fuld kontrol med alle områder af landet. Menneskerettighedssituationen i Colombia er fortsat vanskelig, med overgreb på blandt andet forkæmpere for arbejdstagerrettigheder, som ofte begås af forskellige former for kriminelle bander.

Ud over de traditionelt stærke bånd til USA og nabolandene, er Colombia begyndt at orientere sig politisk og kommercielt mod både Europa og Asien for udvidet samarbejde. Colombia er med i Pacific Alliance sammen med Mexico, Chile og Peru. Landene i Pacific Alliance fører en åben handelspolitik, og repræsenterer som samlet blok et interessant investeringsområde.

Colombia er på vej til at blive Latinamerikas tredjestørste økonomi efter Brasilien og Mexico, og med en høj økonomisk vækstrate er landet nu med i gruppen af andenbølge-vækstlande. Landet ventes fortsat at være et af Latinamerikas mest attraktive investeringslande i de kommende år, hvilket vil være med til fortsat at drive solide BNP-vækstrater.

Colombia har en meget åben økonomi og indgår frihandelsaftaler med lande både i regionen og udenfor. Colombia ligger placeret som nummer 45 ud af 185 lande i Verdensbankens ”Doing Business” indeks for 2013, og er nummer 6 på verdensplan, når det gælder beskyttelse af investorer.

Den nye flerpartshandelsaftale mellem EU og Colombia (og Peru), som trådte i kraft den 1. august 2013, vil yderligere lette adgangen til markedet for bl.a. danske firmaer. Der er en stigende dansk erhvervsinteresse for Colombia, og 27 danske virksomheder inden for sektorer som sundhed, energi, transport og udstyr til den lokale industri har allerede etableret sig i landet.

Fakta om Colombia

Indbyggertal: ca. 46 mio.

BNP pr. indbygger: 7831 USD (2013 est.)

Årlig vækst i BNP: 4 pct. (2012 - ventes at blive 4,3 pct. i 2013

 

Download faktaark