Spring til indhold

Nigeria

Danmark åbner en ambassade og et handelskontor i Nigeria i 2014

Derfor åbner Danmark en ambassade og et handelskontor i Nigeria

  • Nigeria er politisk en meget vigtig spiller i regionen ikke mindst når det gælder regional stabilitet, herunder i forbindelse med maritim sikkerhed i Guineabugten. Landet spiller også en stor rolle i konfliktløsning i regionen.
  • Nigeria er en helt central økonomisk aktør i Afrika. Nigeria har et stort økonomisk potentiale, og det forventes at landet overhaler Sydafrika og bliver Afrikas største økonomi inden for det næste årti.
  • En dansk ambassade vil være et stærkt udgangspunkt for assistance og servicering af det stigende antal danskere og danske virksomheder i Nigeria, og for det politiske samarbejde om udfordringerne i regionen. 

Det nuværende danske engagement i Nigeria

  • Dansk vareeksport, eksklusiv energi, er steget 60 pct. siden 2010 og forventes at udgøre 828 mio. kr. i 2013.
  • Mere end 40 danske firmaer er repræsenteret i Nigeria indenfor sektorerne: transport, fødevarer og landbrug, IT og services, energi og offshore, vand, sundhed, byggeri og retail. Store danske firmaer som Mærsk, DSV, FLSmidt, Grundfos, Arla, Novo Nordisk og Falck er aktivt til stede i landet.
  • Ambassaden Accra er i stigende grad til stede i Nigeria og Trade Councils ydelser implementeres i landet og der er et voksende IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) engagement i Nigeria.
  • Enkelte danske NGO'er opererer i landet bl.a. Mission Afrika og Action Aid (MS).       

 

 

 

Baggrund

Nigeria er politisk, økonomisk og demografisk et helt centralt land på det afrikanske kontinent. Med en befolkning på ca. 175 millioner er Nigeria Afrikas folkerigeste land. Befolkningstilvæksten ventes at blive 2,5 pct. i 2013. Den politiske dagsorden i landet er præget af store sikkerhedsmæssige udfordringer i form af bekæmpelse af militante grupper i syd og de ekstremistiske organisationer Boko Haram og Ansaru i nord. Den politiske situation i landet præges af det forestående valg i 2015 og en aktuel splittelse i landets største parti, People's Democratic Party, vedrørende partiets opstilling af en præsidentkandidat.

Nigeria er samtidig verdens 31. største økonomi og Afrikas andenstørste økonomi. Landet karakteriseres af et dynamisk erhvervsliv, en høj økonomisk vækst på ca. 6-7 pct. om året og en stigende efterspørgsel efter udenlandske produkter. Nigeria er Afrikas største producent af olie og blandt de ti største producenter på verdensplan. Ifølge økonomen Jim O’Neil, som tidligere forudså BRIKS-landenes store indflydelse på verdensøkonomien, identificeres Nigeria som en kommende økonomisk stormagt, som sammen med Mexico, Indonesien og Tyrkiet (”MINT”-landene) har potentiale til at blive blandt verdens ti største økonomier.

På trods heraf er Nigeria et lavindkomstland, og landet lider under ekstrem korruption og ulighed. 60 pct. af befolkningen lever under FN’s fattigdomsgrænse. Den nuværende regering har siden 2008 gennem markedsorienterede reformer forsøgt at diversificere økonomien væk fra den store afhængighed af den kapitalintensive oliesektor, som bidrager med 95 pct. af valutaindtjeningen. BNP er siden da steget kraftigt, men manglende infrastruktur og langsom gennemførelse af reformer er fortsat vigtige hindringer for vækst.

Dansk eksport til Nigeria er accelereret kraftigt i de seneste år. Vareeksporten ventes at stige med 7,8 pct. og 13,6 pct. i hhv. 2013 og 2014. Den nuværende vareeksport skønnes for 2013 at blive 828 mio. kr. Markedsmulighederne for dansk eksport forventes at være indenfor fødevarer og landbrug, infrastrukturudvikling, energi, byplanlægning samt affaldshåndtering.

Nigeria spiller en vigtig rolle i regionen pga. landets store og voksende økonomi. Samtidig er Nigeria et vigtigt land i Vestafrika mht. grænseoverskridende kriminalitet, herunder smugling af narkotika, mennesker og våben. Nigeria er også en nøgleaktør, når det gælder maritim sikkerhed i Guinea-bugten, herunder særligt pirateri og væbnet røveri til søs.

Manglen på sikkerhed er et stort problem og har også relevans for de omkringliggende stater og for danske sikkerheds- og handelsmæssige interesser i Vestafrika. EU er i gang med at udarbejde en strategi for maritim sikkerhed i Guineabugten, som Danmark spiller aktivt ind i. Udfordringerne i Guinea-bugten er på en række områder meget forskellige fra Afrikas Horn. I Vestafrika er staterne stærke nok til at ville håndhæve suverænitet i deres territorialfarvand. Lokalt ejerskab af anti-pirateri-indsatsen er derfor essentielt.

ECOWAS er den centrale vestafrikanske organisation for økonomisk integration, fred og sikkerhed. Organisationen, som har hovedsæde i Abuja, har spillet en væsentlig rolle i regionens forskellige konflikter og mæglingsbestræbelser, senest i Mali.

Fakta om Nigeria

Indbyggertal: ca. 175 mio.

BNP pr. indbygger: 1725 USD (2013 est.)

Årlig vækst i BNP: 6,6 pct. i 2012, estimeret at blive 7,4 pct. i 2013 (kilde: IMF)

 

Download faktaark