Spring til indhold

Hvad kan vi gøre for dig?

 

Vi tilbyder en lang række kompetenceudviklende løsninger tilpasset dine sproglige behov. Lige fra individuelle forløb og semesterhold til flexible undervisningsforløb, der skræddersyes til den enkelte medarbejders eller en hel organisations specifikke behov, til temakurser og forskellige former for individuel coaching og mentoring.

Vi leverer sprogundervisning, til dig, der …

  • er ansat eller leder i centraladministrationen
  • er ansat eller leder i en eksportvirksomhed 
  • er ansat eller leder i en international organisation eller NGO
  • arbejder med journalistik og tekstforfatning på fremmedsprog
  • arbejder med undervisning og instruktion på tværs af grænser
  • er ansat eller leder i klima- og energisektoren
  • er ansat eller leder i forsvaret, i politiet eller hos domstolene
  • har egen virksomhed, og samarbejder med internationale parter
  • arbejder i finanssektoren og samarbejder med internationale kunder og kolleger

… eller dig, som arbejder i en hvilken som helst anden sammenhæng, hvor sproget spiller en afgørende rolle. 

Kort sagt: Vores kunder definerer vores undervisningstilbud, og vores kursisters sproglige behov sætter kursen for de løsninger, vi udvikler og tilbyder.

Vi udfører også sprogtests i overensstemmelse med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, ansættelsestests samt kompetenceanalyser for organisationer i den offentlige og den private sektor.

 
""
""

Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Asiatisk Plads 2 F
1448 København K
Tlf.: 3392 1553
Mail: sprog@um.dk

  

Klik her, hvis du vil ...

> Tilmelde dig et kursus

> Se kursuskalenderen

> Læse mere om vores kurser

> Vurdere dit sprogniveau

> Se vores priser

Tilmelde dig nyhedsbrevet