Spring til indhold

Pris og vejledning

Herunder kan du finde nærmere information om gebyrer og fremgangsmåde ved legalisering af dokumenter.

 
Kort, kompas og forstørrelsesglas
Pris og vejledning ved legalisering af dokumenter.
 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Gebyr

Gebyret er 195,00 kr. pr. legalisering.

Hvis du henvender dig personligt i ekspeditionstiden kan du betale kontant i danske kroner samt med Dankort og kreditkort.

Udenlandsk valuta kan du ikke benytte.

Hvis du sender dine dokumenter med posten skal du vedlægge kvittering for bankoverførsel. Der må ikke vedlægges kontanter i posten.

Bank

Danske Bank
Girostrøget 1
0800 Høje Tåstrup
Reg.nr. 0216
Konto-nr. 4069066364
SWIFT/BIC: DABADKKK
IBAN (bruges ved overførsler fra udlandet): DK2402164069066364

Tre måneders fristen

Visse dokumenter må højst være 3 måneder gamle, når de skal legaliseres

Det gælder kirkelige attester som fødsels-, navne- og dåbsattester samt vielsesattester (undtaget er dødsattester), folkeregisterudskrifter (f.eks. bopælsattester samt udskrifter fra personregister) og straffeattester. De fleste attester kan fås på engelsk.

Borgerlige vielsesattester må gerne være mere end 3 måneder gamle på legaliseringstidspunktet.

Ægteskabsattester (til brug for indgåelse af ægteskab) må være højst 4 måneder gamle.

Nye fødsels-, navne- og dåbsattester samt kirkelige vielsesattester kan fås på det nærmeste kirkekontor, ægteskabsattester, bopælsattester og udskrifter fra personregister kan fås hos Kommunen, straffeattester kan fås hos Politiet, og lægeattester kan du få hos egen læge.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind