Spring til indhold

Hvad gør regeringen?

Regeringen nedsatte kort efter den britiske folkeafstemning om Brexit i 2016 en Task Force, der ledes af Udenrigsministeriet. Brexit Task Forcens opgave er at afdække de mulige konsekvenser af Brexit for Danmark og identificere danske interesser i forhandlingerne. Task Forcen består af repræsentanter fra samtlige ministerier, undtagen Kirkeministeriet. 

Regeringen besluttede også at styrke den danske indsats i Brexit-forhandlingerne ved at etablere et Brexit-sekretariat i Udenrigsministeriet, der er formand for Brexit Task Forcen. Samtidig blev den danske EU-repræsentation i Bruxelles og udvalgte ambassader styrket med ekstra bemanding.

Regeringen har også haft fokus på at sikre, at man fra dansk side er parat til det mulige – men uønskede – tilfælde, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Brexit vil uanset hvad få konsekvenser for danske virksomheder, der handler med Storbritannien, samt britiske borgere i Danmark og danske borgere i Storbritannien, og det er vigtigt, at både virksomheder og borgere også forbereder sig.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen