Spring til indhold

Hvad gør regeringen?

Regeringen nedsatte meget hurtigt efter den britiske Brexit-afstemning i 2016 en Task Force under ledelse af Udenrigsministeriet. Task Forcens opgave er at afdække de mulige konsekvenser af Brexit for Danmark og identificere danske interesser i forhandlingerne. Task Forcen består af repræsentanter fra samtlige ministerier, undtagen Kirkeministeriet. 

Regeringen besluttede også at styrke den danske indsats i Brexit-forhandlingerne ved at etablere et Brexit-sekretariat i Udenrigsministeriet, der er formand for Brexit Task Forcen. Samtidig blev den danske EU-repræsentation i Bruxelles og udvalgte ambassader styrket med ekstra bemanding.

Regeringen har også haft fokus på at sikre, at man fra dansk side er parat til det mulige – men uønskede – tilfælde, at Storbritannien forlader EU uden nogen aftale. Det ændrer dog ikke på, at Brexit vil få konsekvenser for danske virksomheder, der handler med Storbritannien, og det er vigtigt, at virksomhederne også forbereder sig.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen