Spring til indhold

Ret til kontantydelser

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil din ret som herboende britisk statsborger til danske sociale ydelser fortsætte uændret, som om du var EU-borger. Det gælder også i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du fx bliver arbejdsløs efter Storbritanniens udtræden, vil din ret til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp svare til den, der gælder for EU-borgere. Hvis du modtager sygedagpenge, kan du opholde dig i Storbritannien efter de regler, der gælder for EU-borgere i EU-lande. Din pension optjenes, udregnes og udbetales fortsat efter de regler, der gælder for EU-borgere.

Hvad sker der i et no deal-scenarie

Den danske regering planlægger en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Storbritannien inden Storbritanniens udtræden af EU. Overgangsordningen vil – hvis den bliver nødvendig – gennemføres ved en lov, der træder i kraft 30. marts 2019, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Overgangsordningen vil således være midlertidig og afvente en mere permanent løsning.

Alle rettigheder til ydelser for herboende briter vil grundlæggende blive videreført i den danske overgangsordning. Det gælder også for de danskere, der vender hjem fra Storbritannien i overgangsperioden.

Det betyder bl.a., at når en lov stiller krav om, at man skal have boet i Danmark en vis periode for at få ret til en ydelse, så kan britiske statsborgere og deres familiemedlemmer medregne perioder med bopæl i Storbritannien og EU-lande, selvom de ikke længere er EU-borgere. Det er det princip, der gælder for EU-borgere efter EU-retten, og det vil blive videreført i den planlagte overgangsperiode.

Ud over bopælsperioder stilles der i nogle love krav om A-kassemedlemskab i en periode (forsikringsperiode) eller beskæftigelsesperioder, og det samme princip om medregning vil her gælde for de perioder. Det gælder dog kun perioder i Storbritannien og EU-lande fra før udtrædelsesdatoen. Dog kan familiemedlemmer, der har fast ophold i Storbritannien d. 30. marts 2019 og først indrejser senere, få medregnet perioder indtil indrejsedatoen.

Du kan læse mere om dine rettigheder til ydelser ved et no deal-Brexit på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Du kan læse mere om retten til kontantydelser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ret til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind