Spring til indhold

Hvad er Brexit?

’Brexit’ er betegnelsen for Storbritanniens udtræden af EU.

Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning om, hvorvidt Storbritannien skulle forlade EU. Resultatet var et flertal for at forlade EU: 48,11 procent stemte ”remain” - 51,89 procent stemte ”leave”.

Den 29. marts 2017 meddelte Storbritannien officielt, at Storbritannien ønsker at forlade EU. Erklæringen til EU blev indgivet under artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Herefter er der ifølge traktaten som udgangspunkt to år til at gennemføre processen for Storbritanniens udtrædelse. Da EU27 på anmodning fra den britiske regering har besluttet at udskyde udtrædelsesdatoen, forlader Storbritannien derfor EU den 12. april 2019.

Der blev i slutningen af november 2018 opnået enighed om en udtrædelsesaftale mellem den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande, der  sætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside. For eksempel er man enige om, at en såkaldt overgangsperiode skal træde i kraft fra 30. marts 2019 og løbe frem til udgangen af 2020 med mulighed for et eller to års forlængelse. I denne periode vil Storbritannien ikke længere være EU-medlem og derfor ikke være repræsenteret i EU’s institutioner, men alle EU’s regler vil stadig gælde for britiske borgere og virksomheder. Samtidig vil man så i overgangsperioden kunne forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud. Du kan læse mere om, hvad der forhandles om her.

Det kan dog ikke udelukkes, at udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet inden den 12. april 2019 (det såkaldte no deal-scenarie). I så fald vil Storbritannien fra den ene dag til den anden overgå til at være et tredjeland i forhold til EU. Storbritannien vil med andre ord udtræde uden samarbejds- og handelsaftaler med EU og uden nogen overgangsperiode. Det vil få konsekvenser specielt for virksomheder, der er vant til at handle med Storbritannien på indre markedsvilkår. Du kan læse mere om, hvordan regeringen forholder sig til, hvis ikke der opnås enighed om en aftale her.

 


 

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

Har du spørgsmål om ret til ophold i Danmark, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på brexit@uim.dk

 

If you have questions about residence rights, you may contact the Ministry of Immigration and Integration at brexit@uim.dk

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen