Spring til indhold

Samtænkning

Samtænkte indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig prioritet i dansk udenrigspolitik. Et effektivt engagement i skrøbelige og konfliktramte stater kræver samtænkning af diplomati, udviklings- og forsvarsmæssige interesser.

Danmark har en række forskellige redskaber til rådighed for stabiliseringsindsatserne, heriblandt diplomati, udviklingsarbejde, militære indsatser og politibidrag. 
 
Indsatserne i skrøbelige stater skal bygge på en grundig analyse af årsagerne til konflikt og være tilstrækkeligt fleksible og tilpassede den lokale kontekst. Risici er grundvilkår for arbejdet i skrøbelige og konfliktramte områder. Derfor er der sat fokus på at forbedre evnen til at håndtere risici samt at fremme transparens og åben kommunikation om sammenhængen mellem risici og resultater. 

Samtænkning med humanitære indsatser skal ske med respekt for de grundlæggende humanitære principper. Udenrigsministeriet arbejder samtidig på i højere grad at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i indsatserne.

Freds- og Stabiliseringsfonden bidrager til international fred og sikkerhed gennem samtænkte indsatser i skrøbelige og konfliktramte stater. Fonden finansierer både multilaterale og bilaterale initiativer til fremme af stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygning i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Fonden indeholder to store regionale programmer for Afrikas Horn/Østafrika og Afghanistan/Pakistan-regionen.

Hertil kommer indsatser i bl.a. Syrien. Der er nedsat en samtænkningsstyregruppe med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet til at sikre samtænkning af stabiliseringsindsatser, herunder indsatser under Freds- og Stabiliseringsfonden.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646